Quy Định Bảo Vệ Muine Express

Khi quý khách thực hiện đăng ký thanh toán trực tuyến, sẽ cần cung cấp một số thông tin cá nhân và thông tin tài khoản.

Về thông tin cá nhân: Các thông tin này sẽ được dùng để xác nhận việc mua tour của quý khách và hiển thị những nội dung cần thiết trên vé điện tử. Muine Express sẽ dùng thông tin liên hệ này để gửi cho quý khách các sự kiện, tin tức khuyến mãi và ưu đãi đặc biệt nếu quý khách đồng ý. Muine Express cam kết bảo mật thông tin của quý khách và không tiết lộ cho bên thứ ba, trừ khi có sự đồng ý của quý khách hoặc phải tuân thủ luật pháp.

Về thông tin tài khoản: Các thông tin này sẽ được Muine Express và bên thứ ba bảo mật bằng cách áp dụng các biện pháp an toàn cao nhất do các hệ thống thanh toán uy tín trên thế giới như Visa và MasterCard cung cấp, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thông tin tài khoản của quý khách.